Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Alles in huis voor de zorg bij u thuis!
Afdrukken (pop-up)
U bent hier: Foton | Giften aan Foton

Giften aan Foton (ook fiscaal attest mogelijk)

Foton ijvert sinds 18 jaar voor een volwaardige thuisbegeleiding van mensen met dementie en hun familie. Foton geniet internationale waardering maar heeft nog steeds een onzekere financiële toekomst. Giften zijn dan ook meer dan welkom.

Schrijf uw bijdrage over op de rekening van Foton.

Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Biskajersplein 3
8000 Brugge
IBAN BE69 4715 3610 7178
BIC KREDBEBB

Graag vermelden: 'Foton – naam en voornaam' (noodzakelijk voor fiscaal attest).

Bedragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Met uw gift helpt u in de uitbouw van de thuisbegeleidingsdienst van Foton.

Van harte dank,
Mede namens alle mensen met dementie en hun familie in de thuissituatie.