Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Alles in huis voor de zorg bij u thuis!
Afdrukken (pop-up)
U bent hier: Diensten | Foton

Foton

Ontmoetingshuis foton

Iedereen die familiaal, professioneel of vrijwillig te maken heeft met de problematiek van dementie is van harte welkom bij Foton.

Een 'foton' is een minuscuul lichtdeeltje dat zo goed als onzichtbaar is voor het blote oog.
Op een dynamische en creatieve wijze wil foton samen met familieleden, vrijwilligers, personen met dementie en professionele zorgverleners op zoek gaan naar lichtpunten.

Waarvoor kunt u een beroep doen op Foton?

1. Thuiszorgondersteuning dementie

Thuisbegeleiding dementie

 • De fotonconsulente is gespecialiseerd in de psychosociale begeleiding van de zorg voor personen met dementie in de thuissituatie.
  Op deskundige wijze en vanuit een contextuele visie zoekt zij samen met de persoon met dementie, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners naar lichtpunten in de situatie.
 • Zij kan informatie, advies, ondersteuning en begeleiding bieden over:
  • de verschillende vormen en symptomen van dementie
  • hoe omgaan met dementie
  • verlieservaringen rond dementie
  • thuiszorgondersteunende diensten
  • hoe omgaan met de soms zware zorgbelasting
  • relationele en/of familiale spanningen
  • ...
 • Bij de fotonconsulente kunt u terecht voor een individuele afspraak of een familiegesprek, eventueel bij u thuis. U kunt haar ook telefonisch consulteren.

Jongdementie

Al wie te maken heeft met jongdementie als partner, kind, broer of zus of als mantelzorger, kan bij ons terecht. Samen met u zoeken wij naar antwoorden op uw vragen, geven we advies bij vragen naar omgang en communicatie met de persoon met jongdementie, bieden wij ondersteuning in het verwerkingsproces en begeleiding in het dagelijks omgaan met de persoon met jongdementie.

U bent als persoon met jongdementie en/of als familielid welkom op al onze activiteiten, zoals de ontmoetingsgroep voor mensen die recent de diagnose kregen en de muziek-en koornamiddagen. ( zie hieronder bij informatiemomenten)

Meer info rond jongdementie.

Meer info rond het integraal zorgaanbod voor personen met jongdementie in Noord-West-Vlaanderen.

Ontmoetings- en informatiemomenten voor mensen met dementie en hun familie

 • Heel het jaar door organiseert Foton ontmoetingsmomenten voor personen met dementie en hun familie (muzieknamiddagen, seizoensvieringen…) Ook gaan er regelmatig informatiemomenten rond dementie door. Af en toe nodigt Foton een auteur uit.
  Ontdek het huidige programma voor Brugge en voor Tielt.
 • In de ontmoetingsgroep voor mensen met dementie komen personen bij wie de diagnose is vastgesteld regelmatig samen om over de ziekte te praten.

2. Expertisecentrum Dementie

 • Het erkend expertiscentrum dementie is werkzaam in Noord-West-Vlaanderen en Oostende-Veurne.
 • Foton informeert en sensibiliseert omtrent dementie.
 • Foton geeft vorming en intervisie aan zorgverleners uit de thuiszorg en de residentiële zorg. Ook ondersteunt Foton samenwerking in de zorg voor personen met dementie via regionale overlegplatforms dementie.
 • Foton signaleert algemene en regionale noden en behoeften aan het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en aan de overheid.
 

In de kijker

Foton staat centraal in deze recente Amerikaanse nieuwsreportage over dementievriendelijk Brugge. 

In de kijker: sociaal-artistiek project in Brugge

Foton werkt mee aan een sociaal-artistiek project voor personen met dementie in Brugge. Meer over dit project leest u in deze folder.

In de kijker: thuiszorgdiensten rond dementie in Tielt

Inwoners van (de deelgemeenten van) Tielt kunnen voortaan kosteloos een beroep doen op een aantal thuiszorgdiensten voor personen met dementie en hun familie. Lees meer over deze samenwerking tussen OCMW Tielt en Foton in dit bericht.

MEMORABEL: kunstbeleving en dementie

Foton, het expertisecentrum dementie van Familiezorg West-Vlaanderen vzw, en de Brugse musea ontwikkelden aangepaste museumrondleidingen voor personen met dementie. Alle informatie vindt u op de website van Samen voor een dementievriendelijk Brugge.

In de kijker:

Foton ijvert mee voor een dementievriendelijk Brugge!

3. Het Fotonhuis

 • Iedereen is welkom in het Fotonhuis om even te verpozen in Kopje Troost, om een boek uit het documentatiecentrum te lezen, om iemand te ontmoeten met wie zorgen en vragen bespreekbaar zijn.
 • Regelmatig vinden er muzieknamiddagen of ontmoetingsnamiddagen plaats.
 • U kunt ook een bezoek brengen aan de middeleeuwse crypte, een plek van stilte in het drukke centrum van Brugge.

Giften

Foton ijvert voor een volwaardige thuisbegeleiding van mensen met dementie en hun familie. Om dit te blijven realiseren is elke steun zeer welkom. U kan Foton steunen.

Contact

Fotonhuis
Biskajersplein 2
8000 Brugge (wegbeschrijving)
050 44 67 93
foton@familiezorg-wvl.be

Meer info vindt u ook op www.dementie.be/foton.