Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Alles in huis voor de zorg bij u thuis!
U bent hier: Opleiding | Samenwerking met VDAB, ESF en de Vlaamse Overheid

Samenwerking met VDAB, ESF en de Vlaamse Overheid

Dankzij de samenwerking met de VDAB ontvangen uitkeringsgerechtigde cursisten verder werklozensteun. Bovendien genieten cursisten ook van:

  • een verplaatsingsvergoeding: een gratis busabonnement óf 0,15 euro per afgelegde kilometer.
  • kinderopvangvergoeding: de werkelijke kosten voor voltijdse kinderopvang tot de kinderen naar school kunnen gaan. Voor kleuter- en basisonderwijs vergoedt de VDAB de kosten voor buitenschoolse opvang.
  • stimulanspremie: 1 euro per opleidingsuur voor wie meer dan 1 jaar werkloos is met personen ten laste. Dit geldt ook voor leefloongerechtigden met personen ten laste.

Het Europees Sociaal Fonds draagt bij tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door inzetbaarheid, ondernemingsgeest, aanpassingsvermogen en gelijke kansen te bevorderen en door te investeren in menselijke hulpbronnen.

De opleiding is erkend door en krijgt subsidies van de Vlaamse Overheid. Cursisten die de opleiding en de stages met goed resultaat beëindigen, krijgen een officieel bekwaamheidsattest. Het brevet biedt de mogelijkheid tot tewerkstelling in de thuiszorg en in de residentiële zorg.