Afdrukken (pop-up)
Je bent hier: Nieuws en actualiteit | Familiezorg West-Vlaanderen wint award v...

Familiezorg West-Vlaanderen wint award voor tilbeleid!

Publicatie: maandag 22 oktober 2007

Familiezorg West-Vlaanderen vzw ontvangt de eerste prijs in het kader van 'Vertil je niet', een Europese campagne om fysieke overbelasting op het werk te voorkomen.

Brussel, 22 oktober 2007 – De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk (HRPBW) bekroont Familiezorg West-Vlaanderen vzw voor haar integraal tilbeleid met als titel ‘Een steuntje in de rug...’. Twee andere organisaties, de Oesterbank uit Oostende en het UZ Gent, krijgen een eervolle vermelding. De genomineerde organisaties zijn uitgenodigd voor het slotevenement van de Europese campagne in Bilbao.

De jaarlijkse campagne focust dit keer op musculoskeletale aandoeningen (MSA), die het gevolg zijn van fysieke overbelasting. Onder MSA vallen heel wat aandoeningen die spier- en gewrichtspijnen veroorzaken op verschillende plaatsen, waaronder de rug. In België is rugpijn, na stress, de meest voorkomende gezondheidsklacht in werkverband. Preventie is dus zeker geen overbodige luxe. En dat is nu juist het doel van de Europese campagne: zowel werkgevers, werknemers, preventieadviseurs, beleidsmakers,... steunen bij het voorkomen van overbelasting op de werkvloer.

Met het uitreiken van awards wil de Hoge Raad aan de hand van goede praktijkvoorbeelden aantonen dat iedereen baat heeft bij veilige en gezonde werkmethoden. Familiezorg West-Vlaanderen vzw ontvangt een award voor haar vernieuwende en integrale aanpak op het gebied van fysieke overbelasting.

Bij Familiezorg West-Vlaanderen vzw, een thuiszorgdienst, werken ongeveer 1300 verzorgenden. Uit een bevraging en observatiebezoeken blijkt dat zij vaak te kampen hebben met rugklachten. Huishoudelijk werk, persoonsverzorging,... kunnen de rug behoorlijk belasten. Om de rugklachten terug te dringen, bouwde Familiezorg West-Vlaanderen daarom een tilbeleid uit. Concrete maatregelen, acties en vorming ondersteunen een rugvriendelijk klimaat voor de verzorgenden.

'Zo brengen jaarlijkse opleidingen en vormingen het tilbeleid onder de aandacht', stelt Christian Devlies, stafmedewerker preventie bij Familiezorg West-Vlaanderen. 'De aanstelling van een interne tilcoach, dat is een ergotherapeut gespecialiseerd in rugpreventie, vormt een ander actiepunt. Wij kiezen ook voor multidisciplinaire samenwerking met andere zorgverstrekkers zoals de huisarts, kinesist,... Verzorgenden die toch nog rugklachten hebben, kunnen instappen in een revalidatieprogramma in samenwerking met het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). En dit zijn nog maar enkele actiepunten uit het volledige tilbeleid.'

En het tilbeleid van Familiezorg West-Vlaanderen vzw werpt vruchten af voor alle betrokken partijen: verzorgenden, begeleidende medewerkers, zorgvragers, mantelzorgers,... Als het aantal rugklachten bij verzorgenden vermindert, daalt ook de arbeidsongeschiktheid, wat dan weer positief is voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg.

'Deze prijs is dan ook een bekroning op de inspanningen die Familiezorg West-Vlaanderen levert', besluit Christian Devlies.