Je bent hier: Zorg-Esperanto

Zorg-Esperanto

Zorg-Esperanto - het boek

Het boek Zorg-Esperanto biedt

 • inzicht in zorgsituaties, in de gewenste resultaten of doelen van de zorg en de middelen om deze doelen te bereiken
 • een methode om samen met zorgvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners tot heldere en gedragen afspraken te komen, al dan niet vastgelegd in een zorgplan
 • een gemeenschappelijke taal voor een persoonsgerichte en open kijk op zorg

Zorg-Esperanto is breed toepasbaar. De methodiek werd over een periode van vier jaar ontwikkeld vanuit de praktijkervaring van zorgverleners die verschillende doelgroepen ondersteunen. Zorg-Esperanto biedt voor elke zorgsituatie aanknopingspunten: de zorg voor oudere zorgvragers, personen met dementie, personen met een beperking, gezinnen in een moeilijke opvoedingssituatie, chronisch zieken, personen met een psychische kwetsbaarheid, kersverse ouders, gezinnen in kansarmoede…

Het boek telt 165 pagina’s.

Zorg-Esperanto - het werkschrift

Het werkschrift (16 pagina’s) kunt u gebruiken als u concreet met Zorg-Esperanto aan de slag wilt gaan als zorgvrager, mantelzorger of zorgverlener.

Zorg-Esperanto werd ontwikkeld door Thuiszorg Familiezorg

Bart Deltour is directie zorg bij Thuiszorg Familiezorg, master in de sociale pedagogiek en volgde een master class opleiding contextuele zorgverlening.

Train the trainer

Thuiszorg Familiezorg organiseert 'train the trainer'-opleidingen voor leidinggevenden, stafmedewerkers, vormingswerkers en lesgevers die met Zorg-Esperanto aan de slag willen gaan binnen hun zorginstelling, vormings-/opleidingscentrum of hogeschool/universiteit. Na afloop van deze opleiding 'train the trainer' ontvangt elke deelnemer een certificaat 'vormingswerker Zorg-Esperanto'.

Meer informatie en inschrijvingsmodaliteiten voor deze opleiding vindt u in onze brochure.

Publicaties bestellen

 • Bestelformulier * (Google Forms).
 • Wij sturen u de factuur via e-mail.
 • Na betaling van de factuur ontvangt u het bestelde materiaal per post.
 • Kostprijs boek:
  • 22 euro.
  • Verzendings- en administratiekosten (leveradres in België):
   • 1-5 exemplaren: 7,5 euro
   • Vanaf 6 exemplaren en buitenlandse leveringen: prijs op aanvraag
 • Het boek is ook te koop
 • Kostprijs werkschrift:
  • 1-49 exemplaren: 2 euro/ex.
  • 50-199 exemplaren: 1,5 euro/ex.
  • Vanaf 200 exemplaren: 1 euro/ex.
  • Verzendings- en administratiekosten:
   • samen met het boek: geen extra kosten
   • afzonderlijke verzending (1-3 ex.): 1,5 euro
 • Het werkschrift is enkel te koop via Thuiszorg Familiezorg.

Keuzewijzer Mantelzorg

De methodiek van Zorg-Esperanto kent nu ook een digitale vertaling ter ondersteuning van mantelzorgers, ontwikkeld door het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, ACHG - KU Leuven en Ons Zorgnetwerk vzw.
Meer informatie: https://www.keuzewijzermantelzorg.be

Contact

Heeft u een vraag over Zorg-Esperanto? Neem gerust contact op via het provinciehuis van Thuiszorg Familiezorg.


* Respect voor uw privacy (aanpassing 14/08/2018)
Thuiszorg Familiezorg behandelt alle gegevens over uw persoon als vertrouwelijk en met de grootste discretie. Thuiszorg Familiezorg volgt hierin de Europese Verordening voor Gegevensbescherming.
De contactgegevens die u ons bezorgt via dit bestelformulier hebben wij nodig om uw bestelling van Zorg-Esperanto zorgvuldig op te volgen (betaling en verzending). Ook informeren wij u via deze contactgegevens graag verder over andere initiatieven rond Zorg-Esperanto vanuit Thuiszorg Familiezorg. Uw gegevens zullen enkel voor deze doelen gebruikt worden. Na betaling houden wij uw identificatiegegevens bij ten laatste tot eind 2020. Zonder tegenbericht van u, zullen wij daarna uw identificatiegegevens uit dit databestand verwijderen. We verwerken de anonieme bestelgegevens verder in functie van beleidsinformatie en statistieken.
Enkel de medewerkers die aangesteld zijn om de aanvragen voor het boek Zorg-Esperanto te behandelen, en de medewerkers informatica hebben toegang tot uw gegevens.
Voor de digitale aanvragen maken we gebruik van de tool Google Forms. U vindt het privacybeleid van het bedrijf Google hier: https://policies.google.com/?hl=nl
U kunt uw gegevens laten rechtzetten, mocht dit nodig zijn. Daarnaast hebt u recht op inzage, kopie, wissing, beperking van de verwerking en overdraging van uw persoonsgegevens. U hebt ook recht van bezwaar en kunt klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens indruist tegen de wettelijke bepalingen.

Hebt u hierover vragen of wenst u meer informatie?
U kunt steeds terecht bij:

 • Mevr. Karolien Cool, functionaris voor gegevensbescherming
 • Mevr. Laura Picard, algemeen directeur

Biskajersplein 3, 8000 Brugge: 050 33 02 70, gegevensbescherming@familiezorg-wvl.be.