Je bent hier: Diensten | Vrijwilligers in de thuiszorg

Vrijwilligers in de thuiszorg

Partners, ouders en familieleden hebben soms nood aan aflossing in de zorg. Zorgvragers en hun professionele thuisverzorgers hebben hulp nodig om de zorgcontinuïteit te verzekeren.
Daarom biedt Thuiszorg Familiezorg oppas en assistentie thuis met vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van de thuiszorg! Thuiszorg Familiezorg maakte er een kortfilm over.

Om aan uw concrete zorgvraag tegemoet te komen, kunt u een beroep doen op:Voor ATZ, Camino, OEF! en Zon en Zorg, zijn wij steeds op zoek naar geëngageerde vrijwilligers met een warm hart voor thuiszorg.