Afdrukken (pop-up)
Je bent hier: Nieuws en actualiteit | OEF!-wijzers - nieuwe hulpmiddelen voor ...

OEF!-wijzers - nieuwe hulpmiddelen voor onze vrijwilligers

OEF!-wijzers: een nieuwe stap in het inclusieverhaal van personen met een beperking.

“OEF!”

Met haar gespecialiseerde vrijwilligerswerking OEF! biedt Thuiszorg Familiezorg al 15 jaar ondersteuning aan ouders en mantelzorgers van kinderen en volwassenen met een beperking die thuis wonen. Opgeleide OEF!-vrijwilligers bieden thuisoppas en assistentie en lossen de ouders en mantelzorgers af in hun zorg. Zo krijgen zij een adempauze (“OEF!”) en hebben ze even tijd voor zichzelf, voor andere gezinsleden, voor gezinstaken…

Wachtlijsten

“In tijden waarin er veel te doen is rond wachtlijsten en persoonlijke budgetten, brengen de vrijwilligers van Thuiszorg Familiezorg West-Vlaanderen vzw geen woorden, maar daden. Wat via professionele zorg moeilijk geregeld of gefinancierd raakt, nemen onze OEF!-vrijwilligers stil en gratuit op,” zegt Francis Masselis, coördinator van de vrijwilligerswerking van Thuiszorg Familiezorg. “Ze betekenen dan ook een ontzettend grote steun voor personen met een beperking en hun gezin.”

OEF!-wijzers helpen vrijwilligers

Maar ook de vrijwilligers zelf verdienen voldoende ondersteuning. De doelgroep ‘personen met een beperking’ is immers heel divers, met veel verschillende beperkingen en aandoeningen… Het is niet altijd eenvoudig om op het spoor te komen van de specifieke zorgnoden van iemand.

Daarom ontwikkelde Thuiszorg Familiezorg de OEF!-wijzers, een nieuw hulpmiddel dat haar vrijwilligers helpt om nog beter voorbereid naar een nieuwe zorgsituatie te gaan.

“De OEF!-wijzers geven de vrijwilliger basisinformatie over een bepaalde beperking én tips voor een fijn contact met de persoon met een beperking. Ze nodigen de vrijwilliger uit om samen op weg te gaan met de zorgvrager en zijn mantelzorgers. Zo bijzonder als nodig, maar ook zo gewoon mogelijk. Want ‘gelijkwaardigheid’ is een basisgedachte in onze OEF!-wijzers”, geeft Francis Masselis aan.

Er zijn OEF! wijzers beschikbaar rond de volgende beperkingen:

  • ADHD
  • auditieve beperking
  • autisme
  • epilepsie
  • meervoudige beperking
  • motorische beperking
  • niet aangeboren hersenletsel NAH
  • verstandelijke beperking en het syndroom van down
  • visuele beperking

Dankzij De Warmste Week 2018

De OEF!-wijzers werden financieel mee mogelijk gemaakt dankzij de vrijwillige acties ter gelegenheid van de Warmste Week 2018, van professionele en vrijwillige medewerkers van Thuiszorg Familiezorg.