Afdrukken (pop-up)
Je bent hier: Vacatures | Eerstelijnspsycholoog

Eerstelijnspsycholoog 

In het kader van de RIZIV-conventie ‘financiering psychologische functies in de eerste lijn’ werft Thuiszorg Familiezorg een psycholoog/orthopedagoog aan. Momenteel heeft Thuiszorg Familiezorg een vacature voor de regio Roeselare-Ieper.  

Jouw opdracht 

 • Je biedt kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het algemeen psychisch welbevinden bij personen met milde tot matige psychische klachten en dit bij kinderen en jongeren / volwassenen en ouderen. Het betreft onder meer volgende specifieke groepen of een specifieke doelgroep hierbinnen:
  • mensen met een chronische-somatische problematiek (comorbiditeit)
  • jongvolwassenen, met depressie; angststoornissen; eetstoornissen, middelenmisbruik
  • ouderen, in het bijzonder alleenstaande ouderen
  • personen met dementie
  • mensen met verstandelijke beperking en bijkomende psychische gezondheidsproblemen
  • perinatale zorg; kraamzorgperiode; zwangere vrouwen met hoge prevalentie inzake depressieve klachten en angststoornissen
  • mantelzorgers, met hierbij ook aandacht voor jonge mantelzorgers
  • mensen in armoede
  • zelfstandigen, met in het bijzonder land- en tuinbouwers voornamelijk binnen regio ELZ Westhoek
  • mensen met een migratie-achtergrond
 • Je bent gericht op volgende opdrachten:
  • inschatting van de aanwezige problemen en vraagverheldering
  • begeleide zelfhulp, psycho-educatie
  • bevorderen van de zelfredzaamheid en veerkracht van de cliënt of van zijn familiale context
  • ondersteuning van de eerstelijnsactoren rond de cliënt
  • doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg en/of doorverwijzing naar andere zorg- en
  • ondersteuningsorganisaties en/of patiënten- en familieverenigingen
 • Waar en hoe?
  • via individuele sessies en/of groepssessies
  • thuis bij de zorgvrager en/of zijn mantelzorger
  • in één van de regiohuizen van Thuiszorg Familiezorg
  • op locatie van een externe partner met wie we samenwerken
  • na één of meer huisbezoeken via telefonisch of video-contact

Jouw kwaliteiten

 • Over een master in de klinische psychologie of orthopedagogiek beschikken.
 • Een visum en erkenningsnummer hebben.
 • Mensen met warme en nabije aandacht kunnen benaderen.
 • Graag zelfstandig werken en tegelijk de spirit en de dynamiek van een ervaren team zoeken.
 • Houden van werken met individuen én met groepen.
 • Leergierig zijn. 
 • Je vlot kunnen verplaatsen in een ruime regio en bereid zijn bij mensen thuis consulten te doen.
 • Bij specifieke expertise rond 1. perinatale zorg/kraamzorg, 2. kinderen en jongeren of 3. personen met dementie en hun mantelzorgers, kan je eventueel ook ingeschakeld worden in een meer gespecialiseerde functie.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een boeiende en afwisselende tewerkstelling in dienstverband tussen 19 en 38 uur/week.
 • Samenwerking in een fijn team eerstelijnspsychologen, binnen een stevige, betrouwbare organisatie en een veilige, geborgen context.
 • Een gezinsvriendelijk beleid.
 • Professionele ondersteuning en vorming.
 • Een correct loon volgens de barema's van de sector gezinszorg, inclusief 13e maand en rekening houdend met relevante anciënniteit.
 • Extralegale vakantiedagen, o.a. gekoppeld aan leeftijd en anciënniteit.
 • Omnium-autoverzekering tijdens je opdracht.
 • Kansen om door te groeien binnen onze dynamische zorgorganisatie.

Zin om mee je schouders te zetten onder onze thuiszorgdroom?

Stuur je curriculum vitae en je motivatiebrief naar mevrouw Laura Picard, algemene directie, Thuiszorg Familiezorg, Biskajersplein 3, 8000 Brugge, of per mail via info@familiezorg-wvl.be. 

Voor meer inhoudelijke toelichting bij de vacature kan je terecht bij mevrouw Marlies Van Hooreweghe, via tel. 050 33 02 70.