Afdrukken (pop-up)
U bent hier: Steun Familiezorg West-Vlaanderen vzw

Steun Familiezorg West-Vlaanderen vzw

De pioniers van Familiezorg West-Vlaanderen vzw hebben in het verleden de dienst doen groeien en bloeien via collectes op het strand en in kerken...
Wij willen op een eigentijdse manier deze traditie verderzetten. Zo hopen we de vrijheid te behouden om onze droom van een menswaardige thuiszorg te realiseren.

U kan de werking van Familiezorg West-Vlaanderen vzw concreet steunen door:

  • een gift over te maken op het rekeningnummer van Familiezorg West-Vlaanderen vzw
    IBAN: BE69 4715 3610 7178 - BIC: KREDBEBB
    met vermelding: “naam + voornaam + steun Familiezorg + KBO-nummer (voor bedrijven en organisaties)”
    Bij giften vanaf 40 euro bezorgt Familiezorg West-Vlaanderen vzw een fiscaal attest.
  • een organisatie, onderneming, particulier of serviceclub als mogelijk steunlid aan ons voor te stellen
  • ideeën voor sponsoringsacties aan ons voor te stellen, eventueel in samenwerking met organisaties of verenigingen (bv. jeugdbeweging, hobbyclub, vriendengroep, sportbeweging...)

U kan ons contacteren via een regiohuis of het provinciehuis van Familiezorg West-Vlaanderen vzw.