Afdrukken (pop-up)
Je bent hier: Uw zorgnoden

Uw zorgnoden

Dankzij haar waaier van diensten kan Thuiszorg Familiezorg een passend antwoord zoeken op al uw thuiszorgvragen.

Thuiszorg Familiezorg is gespecialiseerd in de zorg tijdens de meest kwetsbare fasen in uw leven.

 • Verwacht u een baby?


 • Komt u pas thuis uit het ziekenhuis?


 • Kan u door omstandigheden de zorg voor uw huishouden en/of uw kinderen moeilijk opnemen?


 • Leeft u met een chronische ziekte/beperking/handicap en wenst u zelfstandig te (blijven) wonen?
  • Het Regionaal Dienstencentrum Zonnewende stelt gespecialiseerde hulpmiddelen ter beschikking ter ondersteuning van uw zelfredzaamheid en comfort en geeft advies over woningaanpassing.
  • OEF! biedt gespecialiseerde vrijwilligerswerking bij kinderen en volwassenen met een beperking en ernstige zorgbehoevendheid.


 • Zorgt u voor een persoon met dementie?
  • Bij Foton kunt u terecht voor informatie en documentatie, een gesprek met een gespecialiseerde consulent, ontmoetingsmomenten met lotgenoten,...
  • Gespecialiseerde verzorgenden van de Dienst voor Gezinszorg bieden ondersteuning in huishouden en verzorging, en zijn deskundig in het omgaan met personen met dementie.
  • Camino biedt gespecialiseerde thuisoppas en -assistentie met vrijwilligers die specifiek gevormd zijn in de zorg voor personen met dementie.
  • Vanuit het Regionaal Dienstencentrum Zonnewende reikt de ergotherapeute advies aan omtrent zinvolle tijdsbesteding voor uw partner of ouder, aangepaste kledij, specifieke hulpmiddelen,...


 • Wordt u geconfronteerd met psychische problemen?
  • Gespecialiseerde verzorgenden van de Dienst voor Gezinszorg staan in voor huishoudelijke, verzorgende en psycho-sociale ondersteuning aan u en uw familie.


 • Bent u ongeneeslijk ziek en verlangt u thuis te blijven?


 • Is thuiszorg voor u een financieel probleem?
  • Thuiszorg Familiezorg zoekt samen met u naar een aangepaste en haalbare bijdrage voor de zorg. Gespecialiseerde verzorgenden en een interne deskundige van de Dienst voor Gezinszorg staan in voor ondersteuning op maat.


 • Bent u op zoek naar inspiratie, troost en bemoediging in uw zorg?
  • Het Regionaal Dienstencentrum Zonnewende organiseert gespreksbijeenkomsten en informatieve sessies voor mantelzorgers en familieleden.
  • Een maatschappelijk werker van de Dienst voor Gezinszorg beluistert al uw vragen.

Thuiszorg Familiezorg is er voor u!