Afdrukken (pop-up)
U bent hier: Uw zorgnoden

Uw zorgnoden

Dankzij haar waaier van diensten kan Familiezorg West-Vlaanderen vzw een passend antwoord zoeken op al uw thuiszorgvragen.

Familiezorg West-Vlaanderen vzw is gespecialiseerd in de zorg tijdens de meest kwetsbare fasen in uw leven.

 • Verwacht u een baby?


 • Komt u pas thuis uit het ziekenhuis?


 • Kan u door omstandigheden de zorg voor uw huishouden en/of uw kinderen moeilijk opnemen?


 • Leeft u met een chronische ziekte/beperking/handicap en wenst u zelfstandig te (blijven) wonen?
  • Het Regionaal Dienstencentrum Zonnewende stelt gespecialiseerde hulpmiddelen ter beschikking ter ondersteuning van uw zelfredzaamheid en comfort en geeft advies over woningaanpassing.
  • OEF! biedt gespecialiseerde vrijwilligerswerking bij kinderen en volwassenen met een beperking en ernstige zorgbehoevendheid.


 • Zorgt u voor een persoon met dementie?
  • Bij Foton kunt u terecht voor informatie en documentatie, een gesprek met een gespecialiseerde consulent, ontmoetingsmomenten met lotgenoten,...
  • Gespecialiseerde verzorgenden van de Dienst voor Gezinszorg bieden ondersteuning in huishouden en verzorging, en zijn deskundig in het omgaan met personen met dementie.
  • Camino biedt gespecialiseerde thuisoppas en -assistentie met vrijwilligers die specifiek gevormd zijn in de zorg voor personen met dementie.
  • Vanuit het Regionaal Dienstencentrum Zonnewende reikt de ergotherapeute advies aan omtrent zinvolle tijdsbesteding voor uw partner of ouder, aangepaste kledij, specifieke hulpmiddelen,...


 • Wordt u geconfronteerd met psychische problemen?
  • Gespecialiseerde verzorgenden van de Dienst voor Gezinszorg staan in voor huishoudelijke, verzorgende en psycho-sociale ondersteuning aan u en uw familie.


 • Bent u ongeneeslijk ziek en verlangt u thuis te blijven?


 • Is thuiszorg voor u een financieel probleem?
  • Familiezorg West-Vlaanderen vzw zoekt samen met u naar een aangepaste en haalbare bijdrage voor de zorg. Gespecialiseerde verzorgenden en een interne deskundige van de Dienst voor Gezinszorg staan in voor ondersteuning op maat.


 • Bent u op zoek naar inspiratie, troost en bemoediging in uw zorg?
  • Het Regionaal Dienstencentrum Zonnewende organiseert gespreksbijeenkomsten en informatieve sessies voor mantelzorgers en familieleden.
  • Een maatschappelijk werker van de Dienst voor Gezinszorg beluistert al uw vragen.

Familiezorg West-Vlaanderen vzw is er voor u!